DRONE VOLUMEBEPALING

Snel en veilig volumes in kaart

VOLUMEBEPALING

Veiliger en nauwkeuriger

De 3 belangrijkste voordelen: de nauwkeurigheid, snelheid van werken en zeer kosteneffectief ten opzichte van de traditionele methodes. Bovendien hoeven er geen mensen meer te lopen op gevaarlijk terrein. Dutch Drone Survey heeft een ruime ervaring met het inmeten van depots. Wij werken met name voor overslagbedrijven en grondbanken.

Door het vliegen van een grid over het object worden door de drone overlappende foto’s gemaakt. Hieruit wordt een 3D model gegenereerd en een hoogtemodel. Met speciale software kan nu het volume van het depot of een ontgraving nauwkeurig bepaald worden. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage.

Matrice210 Drone

MODERNE DRONES EN CAMERA'S

Wij werken met moderne drones en camera’s. Hiermee garanderen we stabiele en betrouwbare beelden onder alle omstandigheden waarin we vliegen. Onze combinatie voor de volumebepaling is de Matrice M210 RTk en de X7 met 24 mm lens en mechanische sluiter.

Volumebepaling 3D

werkvoortgang grondwerken bijhouden.

Door periodiek -na elke volgende fase van grootschalig grondwerk- het gebied in te vliegen, kunnen de tussentijdse grondbalansen worden bepaald.