Volumebepalingen

Volumebepalingen

De 3 belangrijkste voordelen: de nauwkeurigheid, snelheid van werken en zeer kosteneffectief ten opzichte van de traditionele methodes. Bovendien hoeven er geen mensen meer te lopen op gevaarlijk terrein. Dutch Drone Survey heeft een ruime ervaring met het inmeten van depots. Wij werken met name voor overslagbedrijven en grondbanken.

 

Door het vliegen van een grid over het object worden door de drone overlappende foto's gemaakt. Hieruit wordt een 3D model gegenereerd en een hoogtemodel. Met speciale software kan nu het volume van het depot of een ontgraving nauwkeurig bepaald worden. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage.

depot2.jpg